skip to Main Content

Het bestuur van DSDNederland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mevr. E. (Ellen) van der Velden
Secretaris: mevr. P. (Puck) Westerveld
Penningmeester: dhr. M. (Marco) Kiela
Bestuurslid: mevr. C. (Corry) van der Boogh
Bestuurslid: mevr. N. (Nienke) van Dijk

Beloningsbeleid

DSDNederland is een vereniging ten behoeve van het lotgenotencontact voor mensen een aangeboren variatie in de XY-sekse-ontwikkeling. De vereniging wordt volledig aangestuurd door vrijwillige inzet. Beloning voor uitgevoerde taken is niet van toepassing.

Bestuursleden wordt een vergoeding verstrekt voor vervoerskosten op basis van declaratie, en een vaste, kleine vergoeding voor afschrijvingskosten van computerapparatuur.

Jaarverslag 2015

Over het jaar 2015 is zowel een financieel jaarverslag als een samenvatting van de activiteiten samengesteld. Deze documenten zijn hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2016

Over het jaar 2016 is wederom zowel een financieel jaarverslag als een samenvatting van de activiteiten samengesteld. Deze documenten zijn hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2017

Over het jaar 2017 is een financieel jaarverslag samengesteld. Dit document is hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2018

Over het jaar 2018 is een financieel jaarverslag samengesteld. Dit document is hieronder als pdf-bestand in te zien:

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBIDSDNederland heeft de status ANBI mogen ontvangen. Het bijbehorende RSIN nummer is: 814397748.

Back To Top
Zoeken