Skip to content

Het bestuur van DSDNederland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mevr. E. (Ellen) van der Velden
Secretaris: mevr. J. (Joke) Gorter – Bouma
Penningmeester: dhr. M. (Marco) Kiela
Bestuurslid: mevr. C. (Corry) van der Boogh
Bestuurslid: mevr. N. (Nienke) van Dijk

Beloningsbeleid

DSDNederland is een vereniging ten behoeve van het lotgenotencontact voor mensen een aangeboren variatie in de XY-sekse-ontwikkeling. De vereniging wordt volledig aangestuurd door vrijwillige inzet. Beloning voor uitgevoerde taken is niet van toepassing.

Bestuursleden wordt een vergoeding verstrekt voor vervoerskosten op basis van declaratie, en een vaste, kleine vergoeding voor afschrijvingskosten van computerapparatuur.

In memoriam: Puck Westerveld

Op Oudjaarsdag 1956 werd Puck geboren; van AOS had niemand nog gehoord en zij werd bij de burgerlijke stand aangegeven als jongen; in haar jonge leven heeft zij een heel traject afgelegd, waarna zij desondanks 18 jaar later alsnog een oproep voor militaire dienst op de mat zag vallen…

Zij koos voor een opleiding in de verpleging; werd eerst chirurgie en later anesthesie verpleegkundige. Nadat zij een rubberallergie ontwikkelde, specialiseerde zij zich in inkoop van disposables; voorwerpen voor eenmalig gebruik, waar een ziekenhuis er vele van nodig heeft. Zij kon prachtig vertellen over haar werk.

Thuis stond zij voor iedereen klaar; zij had een warme band met familieleden en vrienden en vriendinnen, alsook de kinderen die zij kregen. Jaarlijks kwamen Noord-Amerikaanse veteranen in huis, alsook leden van een doedelzakvereniging, die bij haar mochten logeren wanneer zij voor een herdenking of een bijeenkomst in de buurt moesten zijn.

Aan hobby’s en interesses geen gebrek; zo speelde zij toneel bij “Graficus” en verzamelde Mahjong spellen. Zij was een actieve speler, samen met haar hele familie; en van verliezen hield ze niet… Haar richtingsgevoel was vermaard; feilloos vond zij haar weg, in de auto, overal naar toe, of ze nu reed of bijrijder was, navigatie-software had ze niet nodig en ze kon heerlijk zingen onderweg.

Puck werd door “iedereen” altijd erg gewaardeerd – ze kon verbinden, was (bijna) altijd supervriendelijk, kon zich kwaad maken over onrecht, was vaak grappig, was serieus als dat nodig was. Toch hield zij ook veel voor zichzelf. Ze schreef dagboeken, tot enkele maanden voor haar overlijden haar gezondheid achteruitging en zij contact wat af hield.

Door de uitzending van het televisieprogramma ‘Vinger Aan De Pols’ in december 2003, waarin drie mensen vertelden over hun AOS, leerde Puck dat zij niet alleen was op dat gebied. Ze was erbij toen kort daarna de eerste verenigingsbijeenkomst plaatsvond. Zij die er ook waren, zullen niet vergeten hoe Puck haar levensverhaal vertelde; dat was een heftig verhaal dat ze kon delen op een manier alsof er niets aan de hand was. Thuisgekomen zei ze: “Nu kan ik gaan leven”, en zij sloot “ons” in haar hart en wij haar in het onze. Op haar crematie werd de vereniging “haar derde familie” genoemd. Die familie werd mede door haar verder uitgebreid; de koepelorganisatie DSD-Together werd mede door Puck opgericht.

In 2014 nam zij zitting in het bestuur van onze vereniging, als secretaris. Van haar hand is de huisartsen-folder. Intussen was zij aanwezig op alle ledenvergaderingen; we herinneren ons nog de laatste waar ze eerder weg moest omdat zij al vrij ziek was, maar dapper volhield dat het best wel ging… Ook bij de vrouwen-weekenden was ze altijd van de partij; bovenstaande foto is van een voorstelling die zij als deelneemster tijdens zo’n weekend van zichzelf heeft gemaakt.

Namens de vereniging ging Puck naar vele congressen in het buitenland. Op haar crematie memoreerde een medebestuurslid hoe zorgzaam Puck was toen zijzelf een zware migraineaanval had terwijl hun vliegtuig terug tot tweemaal toe werd geannuleerd.

Wij nemen noodgedwongen afscheid van een veelzijdige vrouw, een prachtig, heerlijk en lief mens, met een rijk leven, wiens inzet en persoonlijkheid wij enorm zullen missen.

Jaarverslag 2015

Over het jaar 2015 is zowel een financieel jaarverslag als een samenvatting van de activiteiten samengesteld. Deze documenten zijn hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2016

Over het jaar 2016 is wederom zowel een financieel jaarverslag als een samenvatting van de activiteiten samengesteld. Deze documenten zijn hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2017

Over het jaar 2017 is een financieel jaarverslag samengesteld. Dit document is hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2018

Over het jaar 2018 is een financieel jaarverslag samengesteld. Dit document is hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2019, 2020, 2021

Over de jaren 2019,2020 en 2021 is een financieel jaarverslag samengesteld. Dit document is hieronder als pdf-bestand in te zien:

Jaarverslag 2022

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBIDSDNederland heeft de status ANBI mogen ontvangen. Het bijbehorende RSIN nummer is: 814397748.

Back To Top
Zoeken