skip to Main Content

Hoewel we een subsidie ontvangen van het Fonds PGO, een door de overheid ingesteld fonds voor financiering van landelijk werkende patientenorganisaties, is de vereniging voor een belangrijk deel afhankelijk van contributies en schenkingen.

Lidmaatschappen

  • Gewoon lidmaatschap – contributie 32,50 euro per jaar: onder ‘gewone leden’ worden volwassenen en ouders verstaan. Gewone leden hebben toegang tot alle activiteiten van de vereniging en ontvangen de nieuwsbrief die tweemaal per jaar verschijnt.
  • Jeugdlidmaatschap – contributie 32,50 euro per jaar: jeugdleden zijn kinderen met AOS of een aanverwante aandoening die jonger zijn dan 18 jaar. Om lid te kunnen worden is toestemming van de ouders vereist. Jeugdleden hebben toegang tot alle activiteiten van de vereniging en ontvangen net als de gewone leden de nieuwsbrief. Er is geen ondergrens voor het lidmaatschap, maar om jeugdlid te kunnen worden is het vereist dat het kind volledig is voorgelicht over de eigen aandoening.
  • Buitengewoon lidmaatschap – contributie 32,50 euro per jaar: mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij AOS en aanverwante aandoeningen, de zogenaamde ‘professionals’, kunnen lid worden van de vereniging, maar hebben slechts beperkt toegang tot de activiteiten van de vereniging. In de praktijk betekent dit dat zij toegang hebben tot het ochtendgedeelte van de bijeenkomsten en een aangepaste nieuwsbrief ontvangen.
  • Donateurschap – vanaf 25,00 euro per jaar: het donateurschap staat open voor familileden, vrienden, kennissen van onze leden en verder iedereen die ons wil steunen maar verder geen lid wil/mag worden.

Tip: sommige zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van een lidmaatschap. Bekijk het overzicht van zorgverzekeraars welke lidmaatschappen vergoeden op ZorgWijzer.nl.

Aanmelden

Bij aanmelding worden eenmalig inschrijfkosten (10 euro) in rekening gebracht.

Contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Als geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse aanmelding vòòr 1 juli wordt het gehele lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. Na die datum wordt de helft in rekening gebracht.

Ook wie niet in Nederland woont kan lid worden van DSDNederland. Het lidmaatschapsgeld kan via de bank worden overgeschreven naar de Nederlandse rekening van DSDNederland indien u de juiste codes gebruikt.

De internationale IBAN code van DSDNederland is: NL35INGB0009310226
De SWIFT of BIC code van onze bank is: INGBNL2A
Behorende bij Girorekening 9310226 (INGbank) tnv DSDNederland te Vught.

Download Grootte
Inschrijfformulier DSDNederland 2015 met SEPA formulier (pdf) 227.61 KB
Back To Top
Zoeken