skip to Main Content

Hartelijk dank voor uw verzoek. In principe zijn we altijd geïnteresseerd om maatschappelijk bewustzijn rondom AIS en aanverwante intersekse aandoeningen te verhogen door middel van media deelname en we verwelkomen iedere aanvraag van media professionals.

In het verleden hebben we verschillende contacten gehad met kranten, tijdschriften en tv zenders met gemengde resultaten. Het heeft veelal geleid tot nuttige berichtgeving wat heeft geholpen bij het maatschappelijk accepteren van deze condities door het doorbreken van stigma’s en taboes. Het is echter ook voorgekomen dat enige mate van sensatie of aanstootgevende (kranten)koppen niet door ons voorkomen konden worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze leden terughoudend zijn in het deelnemen aan interviews, tenzij ze volledige inspraak hebben en op de hoogte zijn van uw ‘geloofsbrieven’ en onpartijdigheid.

Een toegevoegd probleem is dat de vereniging geleid wordt door vrijwilligers die veelal ook een drukke full time baan hebben. Een groot deel van hun vrije tijd wordt in beslag genomen door de dagelijkse werkzaamheden van het bestuur van de vereniging. Dit laat vrij weinig tijd over om contacten te leggen met de pers/media tenzij het vanaf het prille begin heel duidelijk is dat mensen met AIS of een andere intersekse aandoening en hun families duidelijk baat vinden bij een dergelijke samenwerking.

Om die redenen vragen wij u om de volgende vragen in te vullen zodat we uw aanvraag met deze voorkennis in overweging kunnen nemen en hierop snel actie kunnen ondernemen.

Alle velden zijn verplicht tenzij anders vermeld.

Algemene informatie publicatie

Uitvoerbaarheid

Medisch advies

Eigen gegevens

Vertel ons iets over uzelf

Bent u een journalist, onderzoeker, etc?

Extra informatie

Wij vragen om de beloftes dat:

Wij vragen u goed onze website te bestuderen om goed geïnformeerd te zijn.
Ieder project dat gaat over een complex en verwarrend onderwerp als dit kan alleen succes hebben en wederzijds nuttig zijn wanneer we zeker zijn dat u uw best doet deze condities goed te begrijpen en dat uw programma/artikel oprecht bedoeld is om hen met AIS of een (aanverwante) intersexe aandoening te helpen.

Back To Top
Zoeken