skip to Main Content

Bij de meest voorkomende vorm van het adrenogenitaal syndroom (AGS) wordt te weinig crotisol en soms ook te weinig aldosteron geproduceerd. Als het lichaam meer van deze stoffen wil produceren, wordt tevens meer testosteron geproduceerd. Bij jongens kan dit leiden tot een vroege puberteit terwijl bij meisjes de clitoris dusdanig kan groeien dat het eerder een kleine penis lijkt. Bovendien kunnen meisjes door de grote hoeveelheid testosteron last krijgen van overbeharing en extreme acne. AGS wordt in het Engels aangeduid met Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH). Een andere Nederlandse naam is congenitale bijnierhyperplasie.

http://www.congenitaladrenalhyperplasia.org/
Engelstalige website met uitgebreid forum. Op deze website zijn veel mensen actief die CAH per se niet als een intersekse conditie willen zien.

http://www.nvacp.nl/
De Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiëten (NVACP) verstrekt o.a. informatie over bijnierziekten door middel van publicaties en organiseert lotgenotencontact voor mensen met bijnieraandoeningen.

http://www.cushing-addison-ags.be/
Vlaamse Vereniging van Cushing-Addison-AGS

http://www.cah.org.uk/
Congenital Adrenal Hyperplasia Support Group – Supportgroep in het Verenigd Koninkrijk voor mensen met CAH.

Back To Top
Zoeken