skip to Main Content

Bij de meest voorkomende vorm van het adrenogenitaal syndroom (AGS) wordt te weinig cortisol en soms ook te weinig aldosteron geproduceerd. Als het lichaam meer van deze stoffen wil produceren, wordt tevens meer testosteron geproduceerd. Bij jongens kan dit leiden tot een vroege puberteit, terwijl bij meisjes de clitoris zodanig kan groeien dat het eerder een kleine penis lijkt. Bovendien kunnen meisjes door de grote hoeveelheid testosteron last krijgen van overbeharing en extreme acne. AGS wordt in het Engels aangeduid met congenital adrenal hyperplasia (CAH), in het Nederlands ook wel congenitale bijnierhyperplasie genoemd.

Congenital Adrenal Hyperplasia Education and Support Network
Engelstalige website met uitgebreid forum. Op deze website zijn veel mensen actief die CAH per se niet als een intersekse-conditie willen zien.

Bijniervereniging NVACP
De Bijniervereniging NVACP heette voorheen Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, maar is inmiddels gericht op alle bijnieraandoeningen. De organisatie verstrekt onder andere publicaties met informatie over bijnierziekten en organiseert lotgenotencontact voor mensen die met deze aandoeningen te maken hebben.

Vlaamse Vereniging van Cushing, Addison en AGS

Congenital Adrenal Hyperplasia Support Group
Supportgroep in het Verenigd Koninkrijk voor mensen met CAH.

Back To Top
Zoeken