Skip to content

Bij interseksualiteit heeft een kind kenmerken van zowel het vrouwelijk als het mannelijk geslacht. Vaak wijkt het chromosomenpatroon af van wat het lichaam doet vermoeden; bijvoorbeeld een vrouwelijk lichaam bij XY-chromosomen. In veel, maar niet alle, gevallen wordt interseksualiteit veroorzaakt door een gendefect.

Interseksualiteit is niet hetzelfde als transseksualiteit. Meestal is de interseksualiteit al bij de geboorte duidelijk en wordt op basis van de mate van vermannelijking of vervrouwelijking een geslacht toegewezen. In een beperkt aantal gevallen maakt een interseksueel kind op latere leeftijd een eigen keuze die niet overeenkomt met de oorspronkelijke geslachtstoewijzing. Medisch en sociaal wordt dit gezien als een terugkeer naar het oorspronkelijk al aanwezige, maar verkeerd geïnterpreteerde geslacht. Anders dan bij transseksuele mensen hebben de meeste interseksuele mensen geen probleem met hun eigen lichaam, maar met de wijze waarop de maatschappij – en vooral artsen – met hun interseksualiteit omgaat.

Intersex Society of North America
Intersex Society of North America is waarschijnlijk de meest succesvolle op activisme gerichte organisatie van dit moment. Oprichtster Cheryl Chase, zelf interseksueel, heeft in de Verenigde Staten veel betekend voor de emancipatie van interseksuele mensen. Voorheen stond de organisatie bekend vanwege haar extreme standpunten, maar naarmate ISNA meer succes heeft gekregen, is de wijze van actievoeren iets milder geworden. ISNA voert actie tegen het op vroege leeftijd chirurgisch ingrijpen bij interseksuele kinderen.

United Kingdom Intersex Association
United Kingdom Intersex Association is een Engelse organisatie die voorlichting geeft en actie voert tegen chirurgisch ingrijpen.

Samenvatting Disorder of Sex Development algemeen

Bij interseksualiteit is de geslachtsontwikkeling atypisch verlopen. Vaak wijkt het chromosomenpatroon af van wat het lichaam doet vermoeden, bijvoorbeeld XY-chromosomen en een vrouwelijk lichaam. Het vermoeden bestaat dat bijna alle vormen van DSD worden veroorzaakt door een gendefect, maar van veel vormen van DSD is de precieze moleculaire oorzaak niet bekend. Slechts bij ca 25% van de mensen met 46 XY DSD en hypovirisatie wordt een moleculaire diagnose gesteld.

Back To Top
Zoeken