skip to Main Content

Bij interseksualiteit heeft een kind kenmerken van zowel het vrouwelijk als het mannelijk geslacht. Vaak wijkt het chromosomenpatroon af van hetgeen het lichaam doet vermoeden, bijvoorbeeld XY-chromosomen en een vrouwelijk lichaam. In veel gevallen, maar niet alle, wordt interseksualiteit veroorzaakt door een gen-defect. Interseksualiteit is niet hetzelfde als transseksualiteit. Meestal is de lnterseksualiteit al bij de geboorte duidelijk en wordt op basis van de mate van vermannelijking of vervrouwelijking een geslacht toegewezen. In een beperkt aantal gevallen maakt een interseksueel kind op latere leeftijd een eigen keuze die niet overeenkomt met de oorspronkelijke geslachtstoewijzing. Medisch en sociaal wordt dit gezien als een terugkeer naar het oorspronkelijk al aanwezige, maar verkeerd geïnterpreteerde geslacht.
Anders dan bij transseksuele mensen hebben de meeste interseksuele mensen geen probleem met hun eigen lichaam, maar met de wijze waarop de maatschappij (en vooral artsen) met hun interseksualiteit omgaan.

http://www.isna.org/
De Intersex Society North America is waarschijnlijk de meest succesvolle op activisme gerichte organisatie van dit moment. Oprichtster Cheryl Chase, zelf interseksueel, heeft veel betekend voor de emancipatie van interseksuele mensen in de Verenigde Staten. Voorheen stond de organisatie bekend vanwege haar extreme standpunten, maar naarmate ISNA meer succes kreeg, is de wijze van actievoeren iets milder geworden. ISNA voert actie tegen het op vroege leeftijd chirurgisch ingrijpen bij interseksuele kinderen.

http://www.ukia.co.uk/
United Kingdom Intersex Association, een Engelse organisatie voor voorlichting en het voeren van actie tegen chirurgisch ingrijpen.

Back To Top
Zoeken