Skip to content

Auteur: – –
Publicatiedatum: 21 juni 2003
Publicatiemedium: Diverse dagbladen
Type publicatiemedium: Krant

Deniece was als stewardess werkzaam bij Transavia. De passagiers en Transavia waren heel tevreden over deze model-stewardess. Maar haar collega’s hadden toch een reden gevonden om over Deniece te roddelen: door een uitgelekt antecedentenonderzoek bij een eerdere werkgever was het gerucht ontstaan dat zij een ‘omgebouwde man’ zou zijn. Hierdoor belandde zij uiteindelijk in de ziektewet.

Voordat Deniece naar de rechter stapte, had zij al veel pogingen gedaan om Transavia te bewegen de roddelaars aan te pakken. Ze had een klacht ingediend bij de klachtencommissie van haar bedrijf, aangifte gedaan bij de politie, de arbeidsinspectie ingeschakeld en de zaak voorgelegd aan de nationale Commissie Gelijke Behandeling. Pas toen uiteindelijk bleek dat Transavia niet ondubbelzinnig haar kant koos en de roddelaars ongemoeid liet, heeft ze een rechtszaak tegen haar voormalige werkgever aangespannen.

In meerdere opzichten heeft Deniece voor ons de hete kastanjes uit het vuur gehaald. Niet alleen heeft ze als eerste de rechter durven inschakelen, maar tegelijk heeft ze laten zien dat de pers er niet per se er op uit is om ons als ‘freaks’ neer te zetten.

Het kort geding stond voor 27 juni 2003 ‘op de rol’ bij de rechtbank van Haarlem. Omdat een kort geding van te voren wordt aangekondigd en de dagvaarding in principe openbaar is, had het ANP lucht gekregen van de rechtszaak en een bericht aan alle aangesloten kranten gestuurd. Op 21 juni stond Deniece op de voorpagina van het AD en twee dagen later op pagina zes van de Telegraaf. Ook in een aantal regionale kranten is het ANP-bericht gepubliceerd.

De rechter deed echter een opmerkelijke stap. Hij stelde voor om het geschil niet in de rechtzaal uit te vechten, maar ervoor te zorgen dat Deniece weer aan het werk zou komen; zo mogelijk bij Transavia en anders met bij- of omscholing bij een andere werkgever. Allereerst zou een gesprek met de roddelende collega’s worden gearrangeerd; vervolgens zou Transavia kijken of en wanneer Deniece weer aan de slag kon gaan. Mocht er geen plaats zijn bij Transavia, dan zou ze graag een vliegopleiding willen volgen. Deniece had haar klein vliegbrevet al gehaald en zonodig was Transavia bereid de kosten voor de verdere vliegopleiding te betalen.

Verslag op 28 juni 2003 in het Haarlems Dagblad.

Onbekendheid met AOS en de schaamte en taboes waar we mee zijn opgevoed, zijn een belangrijke factor bij het ontstaan van veel problemen. Schaamte en taboes maken iemand kwetsbaar. Binnen AISNederland vinden we het vanzelfsprekend dat je zelf moet kunnen bepalen of je iemand over je AOS vertelt. Tegen eventuele roddels van collega’s moet je werkgever je gewoon beschermen; het is daarvoor niet nodig dat je werkgever weet van je AOS. Toch voerde Transavia tijdens het proces aan dat het zich niet verantwoordelijk voelde voor de problemen, omdat Deniece haar werkgever niet had verteld dat ze AOS heeft. Wat dat betreft is het jammer dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan. Jurisprudentie op dit gebied zou voor ons als vereniging erg welkom zijn geweest. Maar de rechter heeft met zijn bemiddeling toch de voor Deniece beste weg gekozen: erkenning dat er geroddeld is, erkenning dat AOS niets met transseksualiteit heeft te maken. Bovendien geeft zijn beslissing Deniece de kans om een ‘vliegende start’ te maken bij Transavia, of als pilote bij een andere maatschappij. Hoewel er geen uitspraak is gedaan, is de zaak van de ex-stewardess tegen Transavia inmiddels in diverse publicaties als schoolvoorbeeld van de gevolgen van roddelen genoemd.

Volkskrant – 4 augustus 2003
Roddelen op de werkvloer kan de sfeer binnen een bedrijf flink verpesten en kan het leven van de ‘beschimpten’ onmogelijk maken. Aaneen, het maandblad van AbvaKabo FNV, beschrijft in het julinummer de achtergronden van dit verschijnsel, dat volgens het blad op alle werkvloeren voorkomt. Socioloog Rafael Wittek in Aaneen: ‘Daar waar een hoog roddelniveau heerst, is de samenwerking tot 10 procent minder goed.’
Een schrijnend voorbeeld is de zaak van een stewardess die haar werkgever Transavia voor de rechter daagde omdat zij mikpunt was van roddelende collega’s. Als kind leed de vrouw aan een zeldzame ziekte (het androgeen ongevoeligheid syndroom) die in haar ogen nog steeds maakte dat zij in de lucht regelmatig werd buitengesloten en bespot; ze zou een omgebouwde man zijn. Inmiddels zijn Transavia en de stewardess overeengekomen dat zij met vijftien oud-collega’s gaat praten. Mogelijk kan de ze daarna weer aan de slag.

Follow up …

Jammer genoeg is het verhaal niet helemaal tot een goed eind gekomen. Transavia heeft aangegeven dat de kans dat Deniece echt zal kunnen terugkeren vrijwel nihil is. Deniece heeft eind 2003 in de Verenigde Staten haar vliegopleiding afgerond en vliegt daar op dit moment ook. De gesprekken met de roddelende collega’s zijn echter nooit gevoerd en Transavia heeft de toegezegde opleidingskosten pas na veel aandringen betaald, omdat er een verschil van mening bestond over te heffen belastingen.

Back To Top
Zoeken